CLUBREGLEMENT FT DE BEVERS MORTSEL


1. Lidgeld

Het lidmaatschap dat afgesloten wordt tijdens de 2 inschrijvingsdagen bedraagt € 15 voor leden vanaf 15 jaar. Buiten deze 2 inschrijvingsdagen is de aansluitingskost € 20. Het lidmaatschap tot 15 jaar is gratis. Het jaar waarin met 15 jaar wordt is betalend.


2. Clubkledij

Een lid kan bijkomende kledij aankopen tegen de prijs die er door de club, excl. BTW, voor betaald is. De BTW wordt door club en sponsor betaald. 
De prijzen van de kledij vindt u in onderaan.

Trui korte mouw lange rits ATX: 32 €

Trui zonder mouw / zomer: 32 €

Trui lange mouw lange rits ATX:  35 €

Vest mid season (voorjaarsvest ATX/windtex): 54 €

Korte broek bretellen elite zeem: 43 €

Panty Roubaix bretellen elite zeem: 51 €

Kaos raintex (wind- regenvest zonder mouw): 45 €

Vest technical (dikke wintervest): 69 €

3/4 Panty bretel elite gelzeem: 49 € 

Korte broek dames elite zeem (zonder bretel): 39 €

Panty Roubaix dames elite zeem (zonder bretel): 47 €

3. Laureaatschap


Afhankelijk van het aantal punten dat het lid behaald heeft bij het fietsen van kalenderproeven van het clubprogramma, krijgt het lid al dan niet een laureaatschap. Dit laureaatschap geeft recht op een bedrag dat kan aangewend worden voor de aankoop van kledij of voor een tussenkomst bij de vernieuwing van de vergunning. In de onderstaande tabel staat per laureaatschap het aantal te behalen punten vermeldt en de voorziene tussenkomst bij aakoop van kledij of bij tussenkomst bij de daaropvolgende vergunning. Zowel tijdens het winterseizoen als het zomerseizoen kunnen er punten behaald worden.

Supergoud         350 ptn      recht op € 35 bij hernieuwen clubaansluiting

Goud                  300 ptn      recht op € 25 bij hernieuwen clubaansluiting

Zilver                  250 ptn     recht op € 20 bij hernieuwen clubaansluiting

Brons                 200 ptn      recht op € 15 bij hernieuwen clubaansluiting

Koper                 150 ptn      recht op € 10 bij hernieuwen clubaansluiting

4 Verantwoordelijke

De verantwoordelijke/contactpersoon voor de kledij is Ludo Van Thillo. Nadat u een afspraak gemaakt hebt met Ludo kunt u in sporthal Weyninckhoven te Hove terecht voor het passen en aankopen van de kledij. Er kan ook steeds kledij aangekocht worden na deelname van één van de eigen inrichtingen van FT De Bevers.

5. Clubpunten

I. Alle clubinrichtingen boven 100 km: 15 punten

II. Alle clubinrichtingen t.e.m. 100 km: 10 punten

III. Clubprogramma buiten de provincie: 10 punten

IV. Clubprogramma binnen de provincie: 5 punten

V. Nationale en provinciale bijeenkomst: 5 punten

VI. Medewerkers voor clubinrichtingen (extra punten): 5 punten

VII. Per kalenderdag komt maar 1 rit in aanmerking voor het clubreglement. Indien men er meerdere heeft 

gefietst komt alleen de inrichting met de meeste clubpunten in aanmerking voor het clublaureaatschap.

VIII. Punten worden behaald van 1 oktober t.e.m. 30 september het daaropvolgende jaar.

6. Nieuwe leden

Een nieuw lid kan bij inschrijving clubkledij aankopen aan de op dat moment geldende prijzen welke vermeld staan onder punt 2 clubreglement. 

7. Eigendomsrecht

Gedragen clubkledij wordt nooit teruggenomen. Ongedragen clubkledij die na het passen nog te groot of te klein bevonden wordt, kan slechts worden omgeruild als ze zich nog in de nieuwe en oorspronkelijke verpakking bevindt. Dit binnen de 14 dagen na aanschaf van de kledij.

8. Verkiezing bestuurslid

  1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 8 leden.
  2. Alle aangesloten leden kunnen hun kandidatuur stellen.
  3. De kandidatuur moet uiterlijk 30 dagen voor statutaire vergadering , per post ( poststempel is bindend) of via mail ( verzenddatum is bindend)              bezorgd worden aan de voorzitter. 
  4. Op elke jaarlijkse statutaire vergadering zijn 2 bestuursleden ontslagnemend / herverkiesbaar.  De 2 langstzetelende bestuursleden zijn ontslagnemend en herverkiesbaar op de eerstvolgende statutaire vergadering.  Na de mogelijke herverkiezing worden ze dan de jongste zetelende bestuursleden.
  5. Indien er meer dan twee kandidaten zijn, wordt er overgegaan tot een geheime stemming. De aanwezige stemgerechtigde leden kunnen elk twee kandidaten kiezen.  De kandidaten met de meeste stemmen achter hun naam worden verkozen tot nieuwe bestuursleden.  Bij gelijkheid van stemmen beslist de raad van bestuur welke van de kandidaten word weerhouden.